یکی از انواع پرطرفدار لگ زنانه ، شلوارهایی است

که به جگینگ (jeggings) شهرت دارند.

این‌ها در واقع همان لگینگ یا لگ با طرح شلوار جین زنانه هستند،

که هم به اندازه‌ی یک شلوار جین

جذب زنانه زیبا و خوش فرم به نظر می‌رسند

و هم اگر به دنبال راحتی بیشتر باشید از شلوار جین راحتترند.