سایز لباسقد 150 سایز 2, قد 160 سایز 3, قد 170 سایز 4, قد 180 سایز 5, قد 190 سایز 6, قد 200 سایز 7
طرح پارچهلانه زنبوری
جنسپلی استر و کتان
محصولچین