جنس دیواره: MDFدوبل – Himach

جنس میلگرد: ۱۶ کششی با آبکاری کروم

پایه: فلزی به بعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر

زمین بازی: MDF مشکی

رنگ بدنه: تیره

لبه دیواره: PVC

واشر دیواره: فایربال

جنس آدمک: فایربال

جنس توپ و دسته: ABS-PVC

جنس ته پایه: پلاستیکی براق با قابلیت تنظیم ارتفاع

ابعاد بیرونی: ۱۳۶*۷۳

ارتفاع: ۹۰ سانتی متر

گل شمار: دارد