مجوز پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مجوز فعالیت وب سایت رسمی بورس لوازم ورزشی و تفریحی منیریه | moniriyeh.ir | از پلیس فتا، مرکز سامان دهی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

با خیال راحت بصورت آنلاین لوازم ورزشی بخرید

لوازم ورزشی آنلاین
rezi
kasbokar
zarinpal