این کلاه دارای مقاومت بالایی بوده و از جنس چرم میباشد و یک نقاب برای استفاده از ضربات مستقیم به صورت ورزشکار در آن تعبیه شده است طراحی کلاه و نقاب آن بصورتی است که با اصابت ضربه امکان برخورد آن به صورت و حتی بینی کاهش محسوسی داشته و حتی احتمال آن به صفر نیز میرسد. یکی از مزیت های این کلاه ، قابلیت جدا شدن محافظ پلاستیکی ان است که در صورت عدم نیاز ، رزمی کار میتواند ان را از کلاه جدا کند .