• جنس:پلی استر
  • مناسب برای:بدن سازی
  • دستکش بانوان
  • فروشگاه منیریه