راکت تنیس روی میز (یا بعبارت دیگر راکت پینگ پنگ) , ضروری ترین وسیله ورزشی مورد استفاده توسط یک تنیس باز (پینگ پنگ باز) می باشد که در آمریکا به آن Paddle, در انگلیس و هند Bat و در اصطلاحات فدراسیون جهانی تنیس روی میز به آن راکت Racket می گویند.

براساس قوانین فدراسیون جهانی تنیس روی میز, راکتهای پینگ پنگ می توانند به هر شکل و اندازه و وزنی باشند اما باید سطوح مسطحی در هر دو طرف آن وجود داشته باشد. بطورکلی راکتهای پینگ پنگ از دو بخش اصلی تیغه و رویه لاستیکی تشکیل شده اند, که جنس, ضخامت و ساختار هر یک از این دو اجزاء نقش بسیار مهمی در نحوه عملکرد تنیس باز ایفاء می کنند.

عموما راکتها به دو صورت آماده و سفارشی وجود دارند. راکتهای آماده, راکتهایی هستند که بصورت مونتاژ شده هستند و دارای تیغه و رویه لاستیکی مشخصی برای سبک بازی خاصی می باشند. این گونه از راکتها دارای اتواع زیادی می باشند و تولید کنندگان متعددی براساس یافته های خود اقدام به تولید این گونه از راکتهای پینگ پنگ می کنند. در اینگونه از راکتها کافیست که براساس سبک بازی خود اقدام به انتخاب یکی از راکتهای آماده بکنید. اما, بعضی از ورزشکاران حرفه ای براساس سبک بازی خود, ترجیح می دهند که اجزاء مختلف راکت را بصورت جداگانه تهیه کنند و توسط خودشان راکتها را مونتاژ کنند که به این گونه از راکتها, راکتهای سفارشی می گویند.