جنس دیواره: فلز

جنس میلگرد: ۱۶ کششی با آبکاری کروم

پایه: فلزی

زمین بازی: شیشه سکوریت رنگی

رنگ بدنه: استاتیک

لبه دیواره: —

واشر دیواره: بلبرینگ فلزی

جنس آدمک: تورنادو

جنس توپ و دسته: ABS-PVC

جنس ته پایه: —-

ابعاد بیرونی: ۱۳۵*۷۰

ارتفاع: ۹۰ سانتی متر

گل شمار: دارد